november 22, 2022

Situatieanalyse marketing

1. De situatie van je bedrijf in kaart brengen.

Stop met marketing en communicatie te zien als een ‘los iets’.

Goed geïntegreerde marketing en communicatie zorgt dat jij je bedrijfsdoelen bereikt. Bijvoorbeeld: ondanks weinig tijd voor sales toch meer klanten aantrekken OF kostenefficiënt werken m.b.v. een intern communicatieplan. 

Maar waar zet je op in?

Dat weet je door in kaart te brengen hoe je bedrijf ervoor staat. Zo achterhaal je het onderliggende doel.

Klik hier en download alvast het template met de SWOT, confrontatiematrix en activiteitenchecklist. Je hoeft geen mail in te vullen of gegevens achter te laten. Wil je toch wat doen? Like of deel het Blog dat je nu leest. P.s. Vergeef me de layout, mijn expertise is marketingadvies en SEO, duidelijk niet Excel 😉 Heb je al een SWOT en confrontatiematrix? Ga dan terug naar het overzicht met hulp bij online marketing.

Je doel achterhaal je concreet door de stappen van dit Blog te volgen:
• Leer van veelgemaakte fouten van anderen bij een situatieanalyse.
• De insteek van het kick-off gesprek begrijpen.
• Het kick-off gesprek opvolgen.
• Voorbereiding op het kick-off gesprek.
• SWOT maken.
• Confrontatie-matrix maken.
• Vertrekrichting en activiteiten formuleren.

Laten we eerst kijken naar de meest voorkomende fouten van andere (M)KB bedrijven in deze fase.

Wat zijn veelgemaakte fouten bij een situatieanalyse?

We denken ‘het allemaal wel te weten’, als het gaat om ons bedrijf. We zijn van nature resultaatgericht, niet procesgericht en we houden van gemak. 

“We willen wel de spieren, maar niet naar de sportschool. We willen afvallen, maar toch lekker eten. We willen wel resultaat van onze marketing, maar niet de tijd en kosten.” 

Logisch. Menselijk.

Dit zijn daarom veel gemaakte fouten van (M)KB ondernemers die starten met (online) marketing:

Onderstaande geldt overigens ook voor KB / MKB bedrijven die al ‘wat doen aan marketing’, maar nog niet structureel en/of datagedreven.

  1. Starten met een gesloten vraag. Bijv. “Hoe krijgen we meer klanten?” Vraagstukken die wellicht relevanter zijn, zoals ‘meer herhaal bestellingen krijgen’ komen niet aan bod.
  2. Springen naar een niet onderbouwde oplossing. Bijv. ‘Investeren in Facebook advertenties’. Aannames zorgen voor verkeerde keuzes en/of niet optimale investeringen.
  3. Geen feedback verzamelen van medewerkers. Informatie en draagvlak ontbreekt vanaf de start, het vraagstuk ligt op de verkeerde plek. Noodzakelijke input voor succes ontbreekt.
  4. Geen feedback verzamelen van partners en klanten. Waardoor het vraagstuk gekleurd is, op de verkeerde plek ligt en noodzakelijke input voor succes ontbreekt.
  5. Letten op wat er gebeurd in het bedrijf, maar niet op de ontwikkelingen buiten het bedrijf. Aansluiting op de buitenwereld verwaterd en klandizie neemt (gestaag) af.
  6. Over het hoofd zien wat marketing en communicatie voor impact heeft op de organisatie. Wie zijn rol verandert? Welke processen veranderen? Moeten we iemand aannemen? Wie reserveert waar tijd voor? Zijn we voorbereid op groei?
  7. Brainstormen zonder vooronderzoek. Zorg dat je eerst een onderbouwde SWOT invult, gesprekken voert met medewerkers en/of ze zelf een SWOT laat invullen. Reserveer hier tijd voor. Een goed vooronderzoek is bepalend voor de kwaliteit van het kick-off gesprek.

Geloof me, een goede voorbereiding is écht het halve werk als het gaat om marketingcommunicatie. 

Dus hoe dan wel? Breng het gesprek op gang tijdens de kick-off.

Jij hebt een bepaalde visie als manager of eigenaar. Daar horen doelen bij. Bijvoorbeeld: op hetzelfde niveau blijven presteren met hetzelfde aantal klanten OF een ambitieuzer doel. Denk aan: X% groei in omzet / winst of marktaandeel.

Als MKB ondernemer heb je echter weinig tijd, vaak veroorzaakt door de orde van de dag. Daarom heb je mensen nodig om een doel te realiseren. Dan is het fijn als ze achter je staan. Zeker als er altijd wel iets gedurende de dag je aandacht vraagt. Toch?  

Om dat te realiseren heb je draagvlak nodig. Medewerkers moeten zich; gehoord, gewaardeerd, belangrijk en betrokken voelen. Ze moeten geloven in het doel en de visie. 

Negeer je dit? Dan voelt je plan als ‘een besluit vanuit de ivoren toren’. Waardoor je nooit je doel bereikt of in een gunstig geval: nooit het maximale resultaat. 

Succesvolle marketing – en een succesvol plat organisatiebeleid – begint altijd bij een gezamenlijk doel. Dit doel volgt als vanzelf op een gedeelde visie. Presenteer daarom je visie in een meeting aan je personeel. We willen als bedrijf [vul in] zijn.

Bijvoorbeeld:
• Als het meest betrouwbare merk in [branche Y] bekend staan.
• De Amazon van [nichemarkt Z] zijn.
• Dat 1 op de 10 mensen in [regio A] ons product gebruikt voor [dagelijkse taak].

Communiceer duidelijk vooraf dat dit geen vaststaand doel is, maar een visie. Een gespreksstarter! 

Druk je zin niet door. Waarom?

Je wilt een gezamenlijk doel waar je personeel zich ook in kan vinden. Werkt iedereen aan een doel waarin ze geloven? Dan is de kans veel groter dat jij als bedrijf het doel behaalt. 

Hoe breng je het gesprek op gang?

We klagen graag. Maak daar gebruik van. Wees wel voorbereid op een (soms flinke) deuk in je ego. 

“Hanteer deze simpele vuistregel: Is mijn ego niet minstens een beetje gekrenkt? Dan mis ik de meest waardevolle input. Want irritaties uitspreken naar het management? Dat is te vaak nog een taboe. Luisteren naar het personeel? Dat wordt te vaak niet gedaan. Dat ligt niet aan jou, maar aan hoe we geprogrammeerd zijn. We houden van nature van routine, niet van verandering. Plus dat we ook nog eens heel druk zijn als ondernemer.”

Vragen die je kan gebruiken:

• Wat zijn de sterktes van ons bedrijf?

– Wat doen we nu écht beter dan onze concurrenten? (Dit is vaak een moeilijke vraag)
– Waar geven klanten ons complimenten over? (Dit helpt bij de vraag/regel hierboven)
– Wat is volgens buitenstaanders uniek – en goed – aan ons bedrijf? (Deze vraag ook)
– Welk aanbod qua producten of diensten bieden we dat anderen niet bieden?

• Wat zijn de zwaktes van ons bedrijf?

Welke irritaties ervaren medewerkers (en jijzelf)?
– Welke irritaties ervaren onze (potentiële) klanten in onze huidige situatie?
– Waarom haken potentiële klanten af? (verdeel evt. onder in fases)
– Waar lopen we in achter t.o.v. onze concurrenten? (marketing, automatisering, enz)
– Hoe lossen we deze huidige problemen, irritaties en uitdagingen gezamenlijk op?
– Waar moet daarbij prioriteit liggen? (Wat is volgens hen laaghangend fruit?)

• Wat zijn de kansen voor ons bedrijf?

– Welke trends zijn er (in opkomst) waar we op kunnen inhaken?
– Welke markt boren we nog niet in, maar zouden we wel kunnen aanboren?
– Welke doelgroep bedienen we nog niet, maar kunnen we wel bedienen?
– Hoe kunnen we onze producten of diensten op een andere manier aanbieden?
– Op welk gat in de markt kunnen we inspringen? (Bijv. sluiten van een nabije concurrent)
– Op welke nieuwe/veranderende behoefte en wensen van klanten kunnen we inspelen?

• Wat zijn de bedreigingen voor ons bedrijf?

– Komen er (generieke) concurrenten bij (in de buurt of online)?
– Kunnen we last krijgen van bepaalde nieuwe regel- en wetgeving?
– Kunnen we plots achterlopen door nieuwe technieken of productiewijze op de markt?
– Van welke veranderingen in de economie of maatschappij kunnen we last krijgen?
– Op welke bedreigingen bereiden we ons nu al op voor – en hoe?

• Nu we bovenstaande antwoorden hebben.

– Presenteer je visie en doelen (en evt. eigen SWOT als dat nodig is).
– Wat wordt ons gezamenlijke doel voor het bedrijf? (O.b.v. overeenkomsten in suggesties) 
– Wat moet er gebeuren om het doel te bereiken?
Welke activiteiten, tijd en kosten horen daar bij?
– Welk resultaat zou dat leveren?
– Hoe valideren we dat?
– Hoe gaan we daarmee aan de slag? (Externe partij, adviesgesprek, experimenten?)

“Let op. Vaak merk je bij een brainstorm over de toekomst dat er problemen in het nu ‘plots’ genoemd worden. Alles wat je voortgang en groei blokkeert – en blokkeerde – ligt vaak in deze genoemde: problemen, uitdagingen en irritaties. Zorg dus eerst dat ‘de basis’ op orde is, voor je werkt aan de toekomst. Hier is veel winst te behalen op het gebied van efficiëntie en vertrouwen van je medewerkers“

Stel samen vast wat:
• De visie / het einddoel. Een goede formulering is: Over 5 jaar hebben we X bereikt.
Laaghangend fruit zijn zaken waar je op korte termijn actiegericht aan werkt.
• Waar je aan werkt om een doel op middel- tot lange termijn te bereiken.

Eindig je sessie met:
• Een opgeknipte versie van het einddoel
• Een samenvatting van de uitkomsten.
• Een taakverdeling met actiegerichte planning voor een week – of enkele dagen.

Vervolgens gaat iedereen actiegericht aan de slag.

Hoe volg je het kick-off gesprek op?

Houd van week tot week een korte meeting van 1-2 uur OF dagelijks 10-15m max.. Zo is de betrokkenheid veel groter dan maandelijks een lange meeting.

De opbouw van zo’n wekelijkse meeting is:
• Wat heeft iedereen gedaan?
• Wat waren de bevindingen?
• Wat ging goed?
• Waar zijn we tegenaan gelopen? En moet iemand hier nog naar kijken / bij helpen?
• Welke actie gaan we komende week uitvoeren of extern uitzetten?
– Maak activiteiten concreet en realistisch uitvoerbaar.
– Sta suggesties en alternatieven toe.
– Zorg dat duidelijk is wie welke taak uitvoert (wanneer en hoe lang).
– Maak duidelijk wat het doel is per activiteit.
– Maak duidelijk wat er opgeleverd moet worden in de volgende week.
– Reserveer voldoende tijd voor de activiteit per verantwoordelijke.
– Geef medewerkers autonomie om de betrokkenheid te vergroten.
– Zorg dat medewerkers tijdig in actie komen als ze dreigen vast te lopen.
– Laat één iemand notuleren tijdens de afspraak, maar vergeet daarbij zijn input niet.

Hoe bereid je het kick-off gesprek voor?

“De input van je sessie – en dus je doel en visie – komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Voor het gesprek maak je daarom een SWOT-analyse.” 

Je presenteert de uitkomst van je SWOT tijdens een meeting met je personeel. Wederom niet als vaststaande feiten, maar als gespreksstarter. Je kan deze ook even achter de hand houden en medewerkers zelf eerst met antwoorden laten komen. Het is afhankelijk per team welke aanpak het beste werkt.

Organisatorische voorbereiding:
• Zorg voor een whiteboard (of groot A1/A0 vel op tafel) en post-its.
• Max. 12 medewerkers per sessie.
• Zorg dat elke deelnemer per vraag aan bod komt.
• Merk je dat antwoorden overgenomen worden uit gemak? Laat ieder dan eerst een antwoord op een post-it invullen.
• Maak vooraf onderscheid in wat je nu kan oplossen, wat niet en wat het doel van de sessie is. Details waarover verder gepraat moet worden? Daar plan je direct een vervolg voor in aan het einde van de sessie. Zo voelen de personen in kwestie zich gehoord en blijft het team in actiemodus.
• Zet je ego opzij! Keuzes op basis van je ego zorgen dat je kansen mist en risico’s creëert.
• Brand geen ideeën en input af. Sta dat ook niet toe van anderen. Anders verlies je gegarandeerd de waardevolle input van deze persoon die nog volgt.
• Wees voorbereid op ideeën en experimenten die falen, zeker aan de start. Schiet hier niemand op af. De beste ideeën en strategieën ontstaan juist door erachter te komen wat niet werkt. 

Voorbeeld 1. van actiegericht werken:

We willen meer klanten aantrekken. Uit de SWOT blijkt dat we weinig interne kennis hebben van marketing (zwakte) en onze concurrenten voorlopen op dat gebied.

Dus gaan we optie 1: marketing uitbesteden 2. marketing leren (en wie gaat dat leren)?

Om die keuze te maken doen we in week 1:
1. Deskresearch: informatie verzamelen over voor- en nadelen van marketing zelf doen.
2. Adviesgesprek met drie verschillende marketing consultants plannen.

Om die keuze te maken doen we in week 2:
1. Gesprekken met marketing consultants zijn gevoerd in week 2.
2. Voor- en nadelen staan in één a4 op een rijtje.
3. Meeting om de knoop door te hakken. (Schakelen we een online marketingbureau in? Wie doet marketing en voor hoeveel tijd? OF nemen we een marketeer aan?)

Voorbeeld 2. van actiegericht werken:

Klanten verlangen dat ze makkelijker kunnen bestellen. Onze website is verouderd en middelen zijn nog niet (makkelijk) online te bestellen. Hoe gaan we dit oplossen?

Gaan we: Verkopen via een platform? Een webshop maken? Een andere verkoopstrategie ontwikkelen?

Om die keuze te maken doen we in week 1:
1. Deskresearch: informatie verzamelen over voor- en nadelen van een eigen webshop en verkopen via platformen.
2. Adviesgesprek met drie verschillende marketing en/of organisatie consultants..

Om die keuze te maken doen we in week 2:
1. Gesprekken met marketing en/of organisatie consultants zijn gevoerd in week 2.
2. Voor- en nadelen staan in één a4 op een rijtje.
3. Meeting om de knoop door te hakken. (Kiezen we voor een platform? Laten we zelf een webshop ontwikkelen of gaan we op andere wijze aan de slag?)

Zorg dat je het actiegericht houdt. Het is beter om van week tot week kort een meeting te doen, dan een keer per maand een lange meeting.

Een greep uit andere marketing thema’s die na de sessie kunnen ontstaan:

• Employee branding. (Bijvoorbeeld om nieuw personeel aan te trekken – en huidig personeel langer te behouden.)
SEO uitbesteden of er zelf mee starten. Online vindbaarheid verbeteren (meer website bezoekers krijgen).
• Marketing beter afstemmen op sales. (Waardoor sales sneller meer verkoopt of minder druk ervaart.)
• Marketing automatisering. (Voor tijdswinst en structureel onbenutte kansen wel te pakken.)
• Een ambassadeurschap of affiliate programma lanceren. (Marketing gericht op jouw klanten die nieuwe klanten aantrekken.)
• Je bedrijfsimago verbeteren. (Een ster meer op Google kan bijvoorbeeld voor 25% meer verkopen of reserveringen zorgen.)

Hoe maak je een SWOT-analyse en waar let je op?

SWOT-analyse template de maandelijkse marketeerEen SWOT model is een simpele vierkant met vier vakken (kwadranten). In elk vierkant zet je bepaalde eigenschappen van je bedrijf. Je kan deze voor jezelf op een A4 tekenen of in een vergadering op een whiteboard.

Dit zijn de vier vakken van een SWOT:
1. Strengths (sterktes van je bedrijf)
2. Weaknesses (zwaktes van je bedrijf)
3. Opportunities (kansen)
4. Threats (bedreigingen van buitenaf)

Zorg dat je goed deskresearch doet en waar mogelijk interviews houdt of feedback verzameld van anderen. Probeer bij het laatste de gesprekken en input niet te sturen, anders krijg je een vertekend beeld. De Rabobank publiceert bijvoorbeeld trendrapporten die je kan raadplegen voor je kansen en bedreigingen. Ze geven ook een beeld van wat je concurrenten doen.

We starten weer met de meest voorkomende fouten.

Deze fouten maken (M)KB bedrijven bij het invullen van een SWOT-analyse

Bij elk kwadrant geldt. Vul liever 3-4 punten in dan 5. Dit dwingt je om tot de kern te komen. O.b.v. deze punten kan je veel beter actiegericht handelen.

Fouten bij het invullen van sterktes:

• Niet onderscheidende eigenschappen invullen (zoals; betrouwbaarheid en online verkoop).
• Invullen waar je goed in wilt zijn (i.p.v. waar je op dit moment als bedrijf sterk in bent).
• Onvoldoende vergelijken wat concurrenten wel doen en wij niet.
• Sterktes invullen die je concurrenten ook hebben. Het zijn dan immers geen sterktes meer.
• Je vinger niet op de sterktes weten te leggen. (Of inzichten vertalen naar meerwaardes)

Voorbeelden van veel genoemde, maar niet onderscheidende waarden.
• Betrouwbaar.
• Persoonlijk.
• Eerlijk / transparant.

Als ik tegen jou zeg dat ik betrouwbaar ben? Vindt jij mij dan betrouwbaar? Nee, waarschijnlijk niet. Een sterkte kan wel zijn: een klantwaardering van 5 sterren o.b.v. meer dan 500 reviews (maar alleen als concurrenten allemaal lager scoren).

Ik ga er als klant vanuit dat ik contact heb met iemand van je bedrijf. Persoonlijk is geen USP (Unique Selling Point), maar een voorwaarde van mij om klant van jou te worden.

Ik ga er vanuit dat ik als klant niet opgelicht wordt. Als ik een term hoor als transparant gaan er alarmbelletjes rinkelen. Transparantie is iets wat je laat zien m.b.v. acties en is geen USP.

Je zoekt bij sterktes naar waar je bedrijf onderscheidend in is op dit moment.

Wat zijn dan wel goede voorbeelden van sterktes?
• Automatisering (als je dit veel beter doet dan je concurrentie)
• Breed en diep assortiment (wederom t.o.v. je concurrenten)
• Unieke producten / diensten
• Goedkopere productie
• 100% biologisch
• A-Locatie

Fouten bij het invullen van zwaktes:
• Niet zien, niet toegeven of verzachten van zwaktes.
• Te algemene zaken invullen.

Voorbeelden van te algemene zwaktes.
• Administratie
• Marketing
• Hoge kosten

Wat gaat er op administratiegebied niet goed? Zijn er onnodige kosten door een slechte boekhouding? Is het voorraadmanagement niet geautomatiseerd? Wordt er niet achter niet betaalde facturen aangegaan? Hoe concreter het antwoord, hoe dichter je bij de oplossing bent.

Is er geen marketing? Is de marketing niet datagedreven? Hebben we geen webshop, maar anderen wel? Is er geen structuur/strategie? Op welk gebied lopen we achter t.o.v. de concurrenten? Hebben we er te weinig tijd voor? Levert het te weinig resultaat?

Waar ontstaan deze kosten door? De productie? Uren? Zijn we aan specifieke taken veel tijd kwijt? Hebben we iets niet geautomatiseerd? Zijn de inkoopkosten gestegen? Zijn onze processen niet efficiënt genoeg?

Je zoekt bij zwaktes naar waar je bedrijf concreet minder in presteert t.o.v. de concurrentie. 

Fouten bij het invullen van kansen:
• Geen onderzoek doen naar trends, economische en maatschappelijke ontwikkelingen..
• Een kans presenteren als een (concrete) oplossing zonder deze te onderzoeken. Bijvoorbeeld een product in een nieuwe markt zetten.
• Iets wat je bedrijf negatief kan beïnvloeden als kans zien.

Voorbeelden van foute formuleringen van kansen.
• Ons wasmachine X-114 model  op de Duitse markt introduceren.
• Investeren in social media. 

Dit kan een kans zijn, maar is nu geformuleerd als oplossing. Je wilt eerst weten hoe de markt van Duitse wasmachines eruitziet. Ben jij duurder? Goedkoper? Onderscheidend? Kan je wel snel genoeg leveren t.o.v. Duitse concurrenten? Is er een lage of hoge concurrentie? Is de markt nog niet verzadigd?

In welke social media ga je investeren? Met welk doel? Weet je zeker dat dit het juiste kanaal is? Waarom? Doen concurrenten dat al? Anders is het geen kans, maar een zwakte dat je het op dit moment nog niet doet.

Investeren steeds meer concurrenten in marketing? Dan is het geen kans, maar een bedreiging of zelfs een zwakte. Als er een nieuw social media kanaal waar nog geen concurrenten op zitten is het wel een kans.  

Goede voorbeelden van kansen:
• Toenemende vergrijzing Nederland (als je producten/diensten voor deze doelgroep levert).
• De vraag naar biologische producten neemt toe.
• De woningschaarste neemt toe. (Als je bijvoorbeeld kavels hebt).

Je zoekt bij kansen naar nog niet benutte mogelijkheden die voortkomen uit maatschappelijke, economische of branche-gerelateerde trends en ontwikkelingen.

Fouten bij het invullen van bedreigingen:
• Geen onderzoek doen naar trends, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Bedreigingen en zwaktes door elkaar gebruiken

Voorbeelden van foute formuleringen van bedreiging.
• Steeds meer mensen kopen online een wij verkopen niet online.
• Onze administratie is niet voorbereid op een toename in klanten. 

Niet online verkopen is een zwakte, geen bedreiging. Waarom? Je concurrenten verkopen wel online. Heel veel mensen kopen al online spullen dus het is geen bedreiging meer, het gebeurt nu al. 

Een bedreiging is iets wat geldt voor jou en al je concurrenten (de branche). Een zwakte is iets wat alleen geldt voor jou. Veel concurrenten hebben waarschijnlijk wel de administratie op orde en/of geautomatiseerd. 

Goede voorbeelden van bedreigingen:
• Prijsconcurrentie stijgt. De marges op onze producten worden steeds kleiner.
• Stijgende prijs van grondstoffen.
• Er wordt minder uitgegeven aan luxe producten door economische ontwikkelingen.
• Afnemers / leveranciers hebben veel zeggenschap/macht.
• Het [personeel dat we zoeken] wordt in toenemende mate schaarser.
• Er komen steeds meer alternatieven van onze producten/diensten op de markt.

Je zoekt bij bedreigingen naar nog risico’s die voortkomen uit maatschappelijke, economische of branche-gerelateerde trends en ontwikkelingen. Het zijn zaken waar je concurrentie ook last van kan hebben. 

De output van je SWOT-analyse is de input van je confrontatiematrix. 

Zorg dat je bij elk vakje in je SWOT 3, 4 OF 5 kernpunten hebt staan. Anders wordt een goede puntentelling maken lastig bij je confrontatiematrix. 

Confrontatie-matrix template voorbeeld de maandelijkse marketeer
Een confrontatiematrix ziet er bijna hetzelfde uit als je SWOT-analyse je zet hier de punten tegen elkaar af. Zo bepaal je waar de grootste risico’s voor jou als (M)KB’er liggen – en waar de grootste kansen.

Onderaan deze pagina vind je een template wat lijkt op het voorbeeld van marketingscriptie.nl, maar dan met 4 opties per kwadrant.

Elke individuele sterkte en zwakte kruisen met de individuele kansen en bedreigingen. 

Bij elke ‘kruising’ bijvoorbeeld Sterkte 3 (S3) met kans 2 (K1). Geef je op een schaal van -2 tot +2 aan wat deze combinatie voor jou betekent.

– 2 (–)   Kan heel nadelig zijn voor ons bedrijf
– 1(-)     Kan nadelig zijn voor ons bedrijf
0           Betekent niets / neutraal
+1 (+)    Kan een voordeel zijn voor ons bedrijf
+2 (++)   Kan een groot voordeel zijn voor ons bedrijf

Checklist marketing activiteiten template de maandelijkse marketeerVul de voorbeeld confrontatie-matrix in en krijg snel zicht op je grootste kansen en bedreigingen.
• Je ziet welke sterkte je het grootste voordeel levert – en welke zwakte je het grootste nadeel levert. Door de scores in een rij van links naar rechts bij elkaar op te tellen.
• Je ziet welke kans je het meest kan opleveren – en welke bedreiging het meest in je nadeel kan werken. Door de scores in elke kolom van boven naar onder bij elkaar op te tellen.
• Je ziet snel in welke ‘kruising’ je de oplossing moet zoeken.
• O.b.v. deze output kan je doelen stellen, een strategie ontwikkelen en/of activiteiten uitrollen.Ik raad je aan om er 5-10 te bedenken met je team. Waarbij je stemt over de beste 3. Daar ga je (als eerste) mee aan de slag.

 

Conclusie
Je weet nu hoe je start met marketing. Je begint bij een analyse van je bedrijf en het gezamenlijk bepalen van je doelstellingen. Je hebt nu de handvatten om een kick-off meeting te organiseren,je  weet hoe je deze moet voorbereiden én hebt modellen die richting geven aan het formuleren van je doelen en strategie. Je weet welke fouten andere MKB ondernemers maken – en hoe jij ze voorkomt.

Tot slot:
Komen er (eerst) organisatorische uitdagingen naar boven? Richt je dan daar op. Goede marketing wordt gebouwd op een stevige fundering.

Komen er direct marketing uitdagingen aan bod? Ga dan door naar stap 2: je bedrijfsidentiteit in kaart brengen 

Wil je ondersteuning bij deze stap, je (online) marketing uitbesteden en/of ander organisatorisch-/ marketingadvies? Plan dan hier een gratis adviesgesprek van 30-60m.

Download hier de DMM template met de; SWOT, Confrontatie-matrix, vertrekrichting en checklist (Excel).

Maak je netwerk blij, deel mij!

TAGS:

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *