december 05, 2022

Doeltreffende doelgroep analyse in 5 stappen.

 Doelgroep analyse

Heb ik een doelgroepanalyse nodig? Ik zou kunnen zeggen “Nee”, maar dan zou ik jou in je voet schieten. Succesvolle marketing? Dat begint namelijk bij goed inspelen op je doelgroep. Wil je dat doen? Dan moet je weten wat voor hen belangrijk is. Dat is precies waar een doelgroepanalyse voor is. Maar, hoe voer je zo’n analyse uit?

P.s. dit is geen kort gratis blogje. Je gaat met ruim 9 pagina’s aan tekst écht de diepte in.

Laten we beginnen met de belangrijkste vraag..

Waarom is een doelgroepanalyse belangrijk?

Door je doelgroep scherp in kaart te brengen weet je wie je klanten écht zijn. Weet je wie je klanten écht zijn? Dan kan je optimaal op hun wensen en behoeften inspelen. Speel je daar optimaal op in? Dan overtuig,krijg – en behoud – je het maximaal aantal klanten.

Een goede doelgroep analyse zorgt dat je deze problemen oplost:

• Weinig volgers/kopers door algemene boodschap. Geen herkenning = geen vertrouwen.
Hoge kosten en lage opbrengst door slechte targeting van advertenties en campagnes.
• Tijd en geld investeren in verkeerde kanalen.
Niet weten welke waarde je creëert. Allesbepalend voor sales & marketing succes.
• Klanten niet of met moeite kunnen boeien en behouden. Moeite met content ontwikkelen.
• Niet weten waar je moet beginnen met marketing. Moeite met een strategie ontwikkelen.
• Personeel zorgt voor minder tevreden klanten. (Inzicht in wat de klant écht wil ontbreekt.)

Na een goede doelgroep analyse weet je:

• Welke segmenten / doelgroepen het meest winstgevend zijn.
• Hoe je ze bereikt. Bijv. via social media, Google, radio, TV of print-media.
• De kernboodschap in je marketingcommunicatie die resultaat levert bij dit segment.
• Welke communicatievorm past bij de doelgroep (je / jij of juist U, grappig of formeel, enz.)
Waar ze op afhaken én waardoor ze juist kopen. Hier speel jij in elke vorm natuurlijk op in.

De uitkomst van je doelgroepanalyse is dus eigenlijk:

“Alle informatie die je nodig hebt voor een perfecte blauwdruk van; wie de groep(en) met interessantste klanten zijn én hoe je ze op de perfecte manier benaderd.”

Wat is een doelgroep analyse precies?

Is ‘iedereen je klant’? Dan is het vrij moeilijk een onderzoek te doen naar waarmee je jouw marketing verbetert. Toch? Met een doelgroep analyse breng je de wensen, behoefte en overeenkomsten binnen klantsegmenten (ofwel: subgroepen klanten) in kaart. 

Een doelgroep analyse is de term voor het onderzoek dat je verricht om: vast te stellen wie deze klantdoelgroepen zijn ÉN hoe je ze het beste aanspreekt. Met die output maak je van je marketing een succes.

Je onderzoekt welke: kenmerken, vragen, uitdagingen, problemen, waarden, wensen, behoeften, koopmotieven en eigenschappen de (sub)doelgroep met elkaar in gemeen heeft.

Het doel van je doelgroep analyse is je marketing optimaal af te stemmen op een segment / (sub)doelgroep. Zo verkoop je meer en kost je marketing minder.

Oké, duidelijk, maar..

Hoe voer je zo’n doelgroepanalyse uit?

Houd bij je doelgroepanalyse dit in gedachten: het probleem, de wensen en behoeften van elke doelgroep zijn anders. Het onderscheid in problemen is o.a. wat hen tot een segment maakt, dat is waar je naar zoekt en waar je op moet inspelen.


Het achterhalen van de ‘onderliggende problemen’ is iets wat veel MKB bedrijven moeilijk vinden. Het onderstaande voorbeeld kan helpen: een zonnebril helpt tegen zon in je ogen. Logisch. Toch? Maar..

Bij jongeren is eigenlijk het probleem: “Ik wil er goed uitzien op een festival of het terras” (stijl en status)
Bij brildragers is het probleem: “Ik wil geen zon in mijn ogen, maar ook nog kunnen zien” (sterkte van het glas)
Bij oudere mannen is het probleem: “Ik wil een zonnebril die ik niet kwijtraak” (angst en kosten)
Bij kinderen: “Ik wil een zonnebril voor mijn kind zodat hij niet blind wordt door recht in de zon te kijken.” en “Ik wil een zonnebril die niet kapot gaat als mijn kind buiten gaat spelen.” (angst en kosten)

De stappen:

 1. Bepaal het doel van je onderzoek. 
 2. Segmenteer: kader de doelgroep(en) af m.b.v. deskresearch.
 3. Achterhaal de échte koopmotieven – en beweegredenen – van het segment.
 4. Doe inspiratie op waarmee je inzichten van je doelgroepanalyse vertaalt naar je marketing.
 5. Integreer de inzichten o.b.v. de uitkomsten in je positionering, strategie en middelen.

Wat handige begrippen vooraf bij de doelgroepanalyse.

Wat is een doelgroep?

Een doelgroep is een afgebakende groep mensen die je wilt benaderen met een product-, informatie- of dienstenaanbod. Dit gebeurt vaak o.b.v. demografische gegevens zoals; leeftijd, regio, inkomen, enz. Maar ook o.b.v. gedeelde waarden, kenmerken en eigenschappen. Denk aan; interesses, hobby’s en levensstijl.

Voorbeeld: je biedt vacatures aan in Noord-Holland. Je doelgroep zijn mannen en vrouwen tussen de 18-60 in Noord-Holland

Wat is een segment?

Een doelgroep is vaak algemeen. Binnen zo’n doelgroep heb je daarom meestal subdoelgroepen met (potentiële) klanten. 

Zo’n subgroep deelt onderling dezelfde waarden, eigenschappen, problemen en/of kenmerken. Als deze afwijken van de hoofddoelgroep of andere subdoelgroepen spreek je over een segment.

Voorbeeld: je hoofddoelgroep is mensen met slecht zicht. Segmenten zijn:
• Mensen die altijd lenzen dragen.
• Mensen die altijd brillen dragen.
• Mensen die plusbrillen dragen.
• Mensen die minbrillen dragen.

Voorbeeld 2: je hebt een frietzaak die meer met marketing wil doen. Segmenten zijn:
• De thuisbesteller.
• De mensen die binnenlopen.
– Vader/moeder van gezin.
– Bouwvakkers en werklui. 
• De (semi) vegans / vegetariërs

Door scherp zicht te hebben op de segmenten kan je ze betere aanbiedingen doen, gerichter informatie tonen, zo verkoop je meer.

Wat is een communicatiedoelgroep?

Een communicatiedoelgroep is de totale groep mensen die je marketing en communicatie activiteiten ziet, ook als zij niet tot je afgebakende doelgroep behoren.

Voorbeelden:
• Oma krijgt een krant, Piet leest hem ook.
• Mijn doelgroep is 20-30 jaar oud, maar alle kijkers zien mijn tv reclame.
• Je flyert een wijk met aanbiedingen voor een bril, maar 40% heeft goed zicht en dus geen bril nodig.
• Je promoot een B2B advertentie voor bedrijven, maar B2C geïnteresseerden in marketing lezen het ook.
• Je schrijft een Blog over automatisering voor bedrijven met 20-50 medewerkers, maar bedrijven met 50-200 medewerkers lezen het ook.

Dat is waarom slechte afbakening leidt tot hogere kosten die minder opleveren.

Wat betekent marcom?

Marcom is een afkorting voor marketing (mar) en communicatie (com). Een verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met marketing en communicatie. Marketing en communicatie zijn altijd met elkaar verweven.

Daarom wordt vaak marketing als los woord als het gaat over: cijfers, data, kanalen en analyses. 

Communicatie wordt gebruikt als woord wanneer het met name gaat om een boodschap overbrengen: tekst, copywriting en PR.

Stap 1. Stel het doel van je onderzoek vast.

Stel vast wat wil je bereiken met het doelgroeponderzoek. Waar dient de output voor?
A. Om je bedrijfsvoering- en beleid aan te passen. Organisatorisch (beter) voldoen aan de wensen/behoeften van klanten.
B Marketingplan opstellen. Weten welke groepen je gaat benaderen, hoe en waar.
C. Klant(gedrag) beter te begrijpen. (Bijv. voor analyses van Google analytics / funnels)
D. Je positionering. Weten welke waarden in je pay-off, slogan en tekst moeten staan.
E. Campagnes en advertenties (beter) instellen. De filters van je tools optimaal instellen. 
F. (Sub)doelgroep beter aanspreken. Weten welke content je maakt voor bijv. social media.
G. Andere marcom gerelateerde zaken.

De basis voor een doelgroep onderzoek blijft altijd gelijk, maar op basis van je doel bepaal je welke gegevens je wellicht (extra) moet verzamelen.

Stap 2: Segmenteren m.b.v. deskresearch.

Voor je aan de slag gaat met je inhoudelijke doelgroepanalyse(s) doe je vooronderzoek. Het doel is de doelgroepen/segmenten helder af te bakenen.  Waarom? Dit zorgt voor onderzoek dat beter is afgestemd op de klant die je wilt bedienen. Wat weer nodig is voor output waarmee je jouw marketing tot een succes maakt. 

Wat zijn doelgroepsegmenten en waarom zijn ze belangrijk?

Een doelgroep of segment is een subgroep uit je totale (potentiële) klantenbestand. De mensen binnen deze doelgroep delen dezelfde; kenmerken, eigenschappen en/of waarden. Het is aan jou op welke basis je ze segmenteert, dat is voor elk bedrijf anders.

Hoe pak je het vooronderzoek aan?
Stap 1. Brainstorm over wat de meest interessante / winstgevende doelgroepen zijn – of kunnen zijn – voor jouw bedrijf.
Stap 2. Bepaal welke 2-4 doelgroepen/segmenten die het interessantst zijn.
Stap 3. Schrijf per doelgroep/segment de specifieke criteria op. Verdeel deze onder:
• De criteria die je zeker weet (bijv. a.d.h.v. Google Analytics of je klantenbestand).
• De criteria die je nog moet valideren m.b.v. onderzoek.
Stap 4. Haal alle overgebleven aannames weg m.b.v. onderzoek. Bijv. via brancherapporten, het CBS en door te googlen op recente onderzoeken, rapporten en trendrapportages.
Stap 5. Bereken per doelgroep of deze groot genoeg is om voldoende klanten te krijgen.
Stap 6. Kies welke kansrijke doelgroep(en) je verder wilt onderzoeken. 

Zo’n afbakening maken? Dat vinden veel ondernemers moeilijk. Misschien jij ook? Hieronder licht ik daarom eerst wat veelgestelde vragen en voorbeelden toe.

 

Voorbeelden van segmentatiecriteria (die je makkelijk online kan vinden):

• In welke regio ze wonen?
• In welke Inkomenscategorie vallen ze?
• In welke leeftijdscategorie vallen ze?.
• In welke opleidingscategorie vallen ze?
• Wat voor geslacht hebben ze?
• Welke taal spreken ze?
• Wat voor een gezinssamenstelling heeft je (potentiële) klant? 
• Welk social media kanaal OF welke social media kanalen gebruikt deze doelgroep?.

Een goede segmentatie betekent dat een segment:
• Het segment verschilt duidelijk van een ander segment (van een andere doelgroep).
• Binnen het segment worden dezelfde waarden, kenmerken en eigenschappen gedeeld..
• Een eigen kernboodschap heeft (het antwoord op welk probleem los ik voor ‘dit soort klanten’ op)?
• Je weet hoe je het segment moet bereiken. (Bijv. via: social media, drukwerk, tv, radio, etc.)
• Een eigen klantreis heeft. De spreekwoordelijke stappen van huidig tot gewenst scenario. Bijv. van scrollen op social media tot een afspraak bij je plannen.)
• Je weet wat de (meest voorkomende) interesses zijn.
• Je bent je bewust van de trends die ze volgen en hoe jij erop inhaakt (of kan haken).

Check aan het eind van stap 2 nog even of je segment wel echt een afgebakend segment is. Er mag iets van overlap zijn tussen de segmenten, maar die moet minimaal zijn (bijvoorbeeld leeftijd, regio of gebruik van hetzelfde kanaal). Alleen op die manier haal je voordeel uit een benadering per segment.

Tijd om te berekenen of je doelgroep rendabel is om je op te richten. Laat ik dit toelichten a.d.h.v. twee voorbeelden.”

 

Voorbeeld: De brillenverkoper.

Stel je verkoopt brillen. Hoeveel klanten heb je nodig per jaar om een nieuwe vestiging winstgevend te laten zijn?

Simpel voorbeeld: 2.500.

Je wilt berekenen hoe groot de doelgroep moet zijn om deze 2.500 klanten aan te trekken.

je maakt de berekening als volgt. Let op. Het blijft een indicatie, neem altijd belangrijke meespelende factoren, branche-, maatschappij- en trendontwikkelingen erin mee (zoals in dit geval misschien de opkomst van het ogen laten laseren.).

1. 6/10 mensen hebben volgens het CBS een bril of lenzen nodig. 60% van de regio dus.
In de regio wonen 30.000 bewoners. Dat zijn dus 60% x 30.000 = 18.000 potentiële klanten.

2. Er is maar één concurrent in de regio waar je je wilt vestigen, die is voor dit voorbeeld identiek aan jouw bedrijf. Je hebt dus beide potentie om 50% van de markt te veroveren als je gelijkwaardige marketing activiteiten uitvoert. Dat zijn dus 50% x 18.000 = 9.000 klanten

3. Je verwacht o.b.v. jouw kennis in de branche dat slechts 1/6 mensen uit de potentiële doelgroep je klant wordt.
– 4 op de 6 mensen bestellen tegenwoordig online
– 1 op de 6 laat zijn ogen laseren.
– 1 op de 6 bezoekt jouw winkel.

Dat zijn echter maar 1.500 klanten waarvan je redelijk zeker weet dat ze klant worden. Door deze berekening besluit je toch jezelf in het dorp hiernaast te vestigen. Een met ruim het dubbele aantal bewoners en dezelfde concurrentie.

Het algemene kenmerk is dat je doelgroep ogen heeft die achteruitgaan en/of al slecht zien. Deze doelgroep is daarom makkelijk af te bakenen. Dat is in het volgende voorbeeld wel anders.

Voorbeeld B. Je hebt een goed lopende webshop met zonnebrillen.

In dit voorbeeld verkoop je online zonnebrillen. Zo’n 3.500 per jaar. Je wilt er echter 10.000 per jaar verkopen. Aan je bestellingen zie je dat je nauwelijks wat verkoopt aan jongeren tussen de 18 en 25. 

Je verwacht dat het een succesvolle doelgroep zal zijn, maar snapt niet waarom ze nog geen klant zijn. Je wilt voor je geld in je marketing stopt m.b.v. een doelgroepanalyse je onderbuikgevoel eerst meer onderbouwen.

Je hebt gezien dat 70% van de Nederlanders een zonnebril draagt. Er dus markt. Maar.. Waarom verkoop je dan niks aan hen? Het is een raadsel. Een raadsel dat alleen opgelost kan worden door in gesprek te gaan met de doelgroep die je wilt bereiken én door enquêtes bij deze doelgroep uit te zetten.

Zo kan je er bijvoorbeeld achter komen dat:
• De brillen te duur zijn voor deze doelgroep.
• Ze relatief veel minder vaak een zonnebril kopen.
• De huidige monturen ze niet aanspreken.
• De branding ze niet aanspreekt.
• Ze je website niet weten te vinden.
• Ze via andere kanalen naar je product zoeken.

O.b.v. het antwoord op o.a. bovenstaande vragen weet je of dit wel een interessante doelgroep is. Dat is eigenlijk al een beetje hoe stap 3 werkt..

Stap 3: segmenten verder onderzoeken.

Je hebt door stap 2 een grof beeld van je doelgroep(en) o.b.v. onderbouwde cijfers. Je weet of een doelgroep interessant is voor jouw bedrijf. Met die kennis in pacht ga je de doelgroep verder onderzoeken. 

Zo’n analyse maak je voornamelijk m.b.v. gesprekken. Heb je al een groot klantenbestand met dezelfde subdoelgroep erin? Dan kan je na enkele gesprekjes uitkomsten omvormen tot gesloten vragen, ze in een enquête plaatsen en deze uitzetten binnen (en buiten) je klantenbestand.

Let op: buitenstaanders zullen vaak eerlijkere meningen geven dan klanten, vrienden en familie. Ga je toch met hen in gesprek? Zeg dan dat je ego minimaal een beetje pijn moet doen als je de meest waardevolle feedback wilt verzamelen. Wil je informatie verzamelen over een nieuwe doelgroep, maak dan niet de fout om bekenden te interviewen die ‘wel een beetje in de doelgroep zouden kunnen vallen’. Je baseert dan je marketingaanpak- en succes op los zand.

Het hoofddoel van de interviews bij je doelgroep analyse is achterhalen:
 1. Waarom dit segment bij je koopt (of wil kopen).
 2.  Wat de belangrijkste redenen zijn om niet (meer) te kopen.
 3.  Wat een reden zou zijn dat ze meer willen kopen.
 4.  Wat er volgens hen mist in je bedrijf / marketing om hetzelfde soort klanten als zij aan te trekken.

  De uitkomsten liggen overigens niet altijd in marketing, maar bijv. ook in automatisering, processen of communicatie. Dat is helemaal prima – en nog steeds erg waardevol. 

In het lijstje hieronder lees je voorbeelden die je op weg helpen bij dit soort gesprekken.

Voorbeelden van segmentatiecriteria (die je beter in gesprekken kan achterhalen)

 • Wat zijn de belangrijkste redenen waarom ze je product of dienst kopen?
 • Hoe kopen ze het? Bijv. online, in de winkel, op leasebasis of alleen bij korting.
 •  Welke specifieke producten of diensten nemen ze af? (En welke juist niet)
 •  Welke waarden zij zoeken in het leven en in een bedrijf. (Bijv. Biologisch of Avontuurlijk)
 •  Welke functie hebben ze in een bedrijf?
 •  Wat zijn gedeelde interesses, hobby’s, etc. die dit segment heeft?
 •  Hoe ziet het overwegingsproces bij jouw aankoop eruit? (Wordt er lang over nagedacht, wordt je vergeleken – en evt. hoe – en waar wordt je vergeleken).
 •  Welke dagelijkse taken heeft je doelgroep in het bedrijf waar ze werken? Welke behoefte vervult jouw jouw product/dienst daarin (welke pijn/irritatie wordt verlicht door je product of dienst)?
 •  Wanneer zouden ze je product/dienst absoluut niet kopen?
 •  Wanneer zouden ze meteen je product/dienst afnemen?
 • Wat vinden zij belangrijk bij hun keuze?
 •  Wat mist volgens hen nog aan jouw bedrijf om overwogen te worden? (Waarom is deze persoon (nog) geen klant)

Dit zijn slechts een handjevol van de duizenden criteria die je kan stellen. Jij bepaalt welke overeenkomsten het belangrijkste en meest logische zijn. Jij bepaalt hoe je jouw doelgroep of segment afbakent. Zolang iedereen binnen de doelgroep maar dezelfde eigenschappen, waarden en kenmerken heeft is het officieel een segment. 

Of het het beste of meest kansrijke segment is? Dat weet / onderzoek) jij. In stap 4 zet je jouw inzichten om in actie.

Voorbeelden van marketing o.b.v. je doelgroepanalyse.

Je hebt een boel output verzameld, leuk, maar “wat moet je ermee” denk je nu. Laat ik dat toelichten a.d.h.v. wat voorbeelden. Dat brengt ons bij stap 4.

Stap 4: Voorbeelden van marketing o.b.v. je doelgroep analyse.

Tegenwoordig kan je in online marketingtools heel veel instellen om je doelgroep te filteren. Denk bijvoorbeeld aan: wie (leeftijd, regio, interesses, koopgedrag, bezochte pagina’s, etc.), wanneer, op welk kanaal, met welke (verschillende) boodschap (per groep).

Je moet dan wel weten hoe je segment eruitziet. De kwaliteit van jouw invoer aan gegevens? Die is inherent aan de kwaliteit van je resultaat. 

Ofwel.. Formuleer dus duidelijk welke; kenmerken, eigenschappen en waarden ze met elkaar in gemeen hebben, vóór je überhaupt iets gaat instellen (of doen met marketing).

Voorbeeldsegmenten van een brillenwinkel.

Heb je een brillenwinkel? Dan zouden dit bijvoorbeeld je segmenten kunnen zijn:
• Mensen die functioneel een bril dragen.
• Mensen die nachtlenzen dragen.
• Mensen die lenzen dragen.
• Mensen die een meting willen laten doen (ze weten nog niet OF en WAT ze nodig hebben).

Wat zijn de voordelen van segmentatie?

• Je verkoopt meer als je een advertentie afstemt op een specifieke doelgroep.
• Je marketingkosten gaan omlaag doordat je alleen de juiste mensen bereikt.
• Het resultaat van je marketing is beter want je bereikt de juiste (potentiële) klanten met de meest passende ‘pitch’ van je product of dienst.
• Je bindt, boeit en behoud klanten makkelijker.
• (Zelf) succesvolle marketingacties ontwikkelen gaatmakkelijker.

Wat zijn marketing voorbeelden o.b.v. de bovenstaande segmentatie?
 • Je stuurt mails met een aanbod voor een lenzen licentiemodel alleen naar lenzendragers.
 •  Je target brildragers in je advertentie voor modieuze bril monturen.
 •  Je leidt mensen die geen bril/lenzen dragen met een funnel naar een afspraak en eerste bril aankoop.

Goed inspelen op de belevingswereld van je doelgroep? Dat is het échte geheim voor succesvolle marketing.

Waarom..

Voelt een klant zich erkent en herkent? Dan vertrouwt hij je meer. Vertrouwt hij je meer? Dan koopt hij sneller van je. Eigenlijk best simpel.

 Een voorbeeld. Als koptitel van je mail gebruik je: “Weer winter. Wéér aanslag op je bril. Met deze brillen heb je er geen last van.” Dan is dat een perfecte opener voor de groep brildragers.

De lenzendragers? Die haken meteen af. Toch? Mooi! Huh, hoezo!?

Je verkoopt meer met een mail die inspeelt op je segment dan een algemene mail, met een algemene kop zoals: brillen of lenzen nodig? Dat komt omdat het onderbewuste van je klant zegt: “Deze mail is niet voor mij specifiek bedoeld”.

Terwijl de herkenbare “aanslag op een bril bij koud weer”, juist emotie oproept, een gevoel van begrip. Neuropsychologen onderbouwen dat meer dan 85% van onze beslissingen – en dus ook van jouw klanten – gemaakt wordt o.b.v. emotie. Speel daar dus op in!

Zo vergroot je de kans dat een brildrager doorleest en uiteindelijk wat koopt. Dit optimalisatieproces heet ook wel ‘conversie optimalisatie, maar dat is iets voor een later Blog.’

Als je écht weet; wanneer, waarom en hoe het product van je gekocht wordt, wordt je marketing al snel 7x beter.

Voorbeeldsegment 1 voor een kledingwinkel

Een segment van je kledingwinkel kan zijn: Drukke jonge man die carrière wil maken.
Een man wil over het algemeen zo snel mogelijk de winkel uit. Een waarde voor dit segment is dus “snelheid”.of “gemak”. Het is geen jongeman onder de 18, die vaak nog met moeders shopt. 

Je verkoopt prijzige en zakelijke kleding. Snelheid en gemak zijn dus eerder leidend dan prijs, want de mannen in deze categorie verdienen al genoeg. 

Omdat de meeste HBO of WO opgeleide mannen pas na hun 24e van school afkomen, richt je je voor een van je segmenten op de doelgroep 25-30 jarige mannen. (Demografische kenmerken).

Het koopmotief voor de kleding is vooral: indruk maken op collega’s, vrouwen en de baas. Want de jonge mannen zijn ambitieus, ze willen zo snel mogelijk doorgroeien bij het bedrijf waar ze werken. Om meer te verdienen, een duurdere auto te rijden, etc. Kortom: status.

Voorbeelden van marketingacties bij segment 1

Zo zou je in je marketing voor segment 1 bijvoorbeeld:
• Vooraf samengestelde outfits kunnen promoten. (Sneller en makkelijker winkelen)
• In je marketingboodschap vertellen waarom deze kleding indruk maakt op het werk.
• Andere modellen kiezen die de kleding dragen, welke de status hebben die zij nog willen bereiken (succesvolle managers).
• Blogs schrijven over de do’s and don’ts m.b.t. kleding en etiquette.

Voorbeeldsegment 2 voor een kledingwinkel

Een segment van je kledingwinkel kan ook zijn: De shoppen met vriendinnen vrouw.
Weet je nog, die gemakzuchtige man van net? Dit is zijn tegenhangster. Ze blijft het liefst zo lang mogelijk in je winkel, in de stad, op een terrasje, ze maakt er een dag van..

Even naar de bioscoop en uit eten? Misschien simpelweg om even weg te zijn van de kinderen? Rust, ruimte en ontstressen. Toch? Haar dopamines stimuleren door wat te kopen wat écht voor zichzelf is. Waardoor anderen naast de man in haar relatie, zien dat ze ‘er nog mag zijn’.

Dit is een hele andere doelgroep, met hele andere criteria, al blijft de leeftijd gelijk.

Voorbeelden van marketingacties bij segment 2

Op deze doelgroep zou je bijvoorbeeld met je marketing in kunnen spelen door:
• Een winkelbeleving creëren, met een wijntje, massage(stoel), etc.
• Weggevers voor een middag of avondje uit, sparen voor een restaurant-/bioscoopbon, enz.
• Retargeting campagnes voor de dure jurk die ze op je webshop al meerdere keren bekeek.

Stap 5: Combineer de inzichten van je doelgroep analyse.

Je hebt nu een of meerdere segmenten onderzocht. Nu is het tijd om zoveel mogelijk rendement uit je inzichten te halen.

Dat doe je bijvoorbeeld door:
• Het op te nemen in je positionering.
• Content (voor social media) creëren o.b.v. de verworven inzichten.
• Je advertentie-, website- en drukwerk teksten te optimaliseren.
• Te adverteren via andere kanalen.
• Unieke klantreizen ontwikkelen per segment.
• Je bedrijf- of servicebeleid aanpassen.
• Nieuwe middelen, kanalen of strategieën te implementeren die voldoen aan klantwensen.

Conclusie.
Een goed doelgroeponderzoek is uitgebreid, gericht op segmenten en kost je aardig wat geld en tijd. Maar.. Hoe beter de kwaliteit is van je onderzoek? Hoe beter de resultaten, zowel op marketing als organisatorisch gebied. Tenminste, zolang je een goede vertaalslag maakt van uitkomsten naar oplossingen en aanpassingen.

Duizelt je hoofd van de hoeveelheid informatie? Maak dan gebruik van een gratis adviesgesprek van 30-60m. Mocht je er dan nog niet uitkomen? Dan kan je altijd gebruik maken van onze coaching, uitbesteding en andere marketing opties voor het MKB

Maak je netwerk blij, deel mij!

TAGS:

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *