januari 02, 2023

Marketing audit

Waarom – en hoe – je een marketing audit uitvoert voor je MKB bedrijf.

Veel MKB’ers zijn nog niet zolang bezig met marketing of nog niet datagedreven. Geldt dat voor jou ook? Lees dan snel hoe je m.b.v. een marketing audit meer grip krijgt op de kostenefficiëntie en resultaten van je (online marketing).

Laten we beginnen met de voordelen van je marketing toetsen.. 

Waarom een marketing audit uitvoeren?

Een marketing audit heeft veel voordelen, hieronder lees je de belangrijkste.

1. Toetsen of je marketingactiviteiten op dit moment voldoen aan de gestelde criteria waarmee je jouw bedrijfsdoelen als MKB’er bereikt.
2. Meer zekerheid van resultaat door aannames te verwijderen o.b.v. data-analyse.
3. Filteren welke marketingactiviteiten het meeste opleveren (om ze op te schalen).
4. Zicht op de resultaten van doorgevoerde veranderingen (kostenefficiënter werken).
5.Tijdig je marketingaanpak/-strategie kunnen bijsturen bij ongewenste scenario’s.

Maar wat is een audit nu precies?

Audits zijn er in veel vormen én in vrijwel elk vakgebied. IT audits zijn bijvoorbeeld heel populair. Audits zijn eigenlijk niet meer dan systematische checks die periodiek plaatsvinden om de kwaliteit van een strategie, waarde, proces, product of dienst te controleren. De manier waarop deze checks plaatsvinden is afhankelijk van wat er getoetst wordt.

Wat doe je in een audit gedaan om de kwaliteit te meten?

Mensgerelateerde / subjectieve zaken kan je toetsen met:
• Interviews (open vragen): turf hoe vaak bepaalde woorden / antwoorden terugkomen.
• Enquête (gesloten vragen): toets m.b.v. een likertschaal hoeveel punten een criteria scoort.

Na een audit vat je de antwoorden, individuele en totaalscores samen en bereken je gemiddeldes van kwantitatieve antwoorden (cijfers/punten).

Je voert nu verandering door o.b.v. de output. Let op: voer het liefst één of enkele veranderingen tegelijk door. Doe je er meerdere? Dan is het lastiger vast te stellen wat tot verbetering geleid heeft.

Na een X periode voer je een vervolg audit uit. Hierbij ga je op dezelfde wijze te werk. D.w.z. grotendeels met dezelfde vragenlijst voor je interviews en enquêtes.

Na deze audit vat je de antwoorden weer samen.

Door de scores van de audits naast elkaar te leggen zie je welke punten zijn verbeterd. Het verschil in scores is het resultaat van je doorgevoerde wijzigingen. 

Een tweede onderdeel is het toetsen van het proces, tools of software zelf. Daarvoor gebruik je vaststaande criteria waaraan iets moet voldoen, waardoor je op een objectieve manier de kwaliteit kan meten.

Voorbeeld: je doet een security audit voor een website (hieronder lees je een aantal van de vragen die wij hanteren). Dit zijn zowel meestal ja/nee vragen, maar kunnen in sommige gevallen ook likertschaal vragen zijn.

• Kunnen gebruikers links achterlaten in berichten? (ja / nee)
• Zijn er relevante IP-restricties geïmplementeerd?  (ja / nee)
• Zijn plugins up-to-date? (ja / nee)
• Is het thema up-to-date? (ja / nee)
• Is de website versleuteld met een SSL verbinding? 
• Is de website beschermd tegen virussen en malware? (ja/nee)

Voorbeelden van IT audits:
Security audit. (Hoe veilig is het netwerk, een website, enz. dit kunnen ook sub-audits zijn)
• Systeemaudit. (Hoe goed functioneert een computer, laptop, enz)
• Moderne werkplek audit (Hoe goed is een organisatie, werkplek, soft- en hardware ingericht voor de moderne manier van werken).

Net als bij IT zijn er in marketing verschillende soort “marketing audits”.

Het kan gaan om de audit van een concrete advertentie, een campagne, je positionering, al je online marketingactiviteiten of zelfs AL je marketingactiviteiten.

Dit is de betekenis van de marketing audit volgens ons, De maandelijkse marketeer.

Marketing audit betekenis volgens De maandelijkse marketeer: 

Een marketing audit is onderdeel van een reeks terugkerende marketing audits, waarbij je met behulp van een standaard – of op maat gemaakte – methodische aanpak de kwaliteit van een één: doel, strategie, advertentie, campagne, resultaat OF meervoud van de voorgaande punten zo objectief mogelijk getoetst wordt.

De resultaten van de audit worden vergeleken met de voorgaande marketing audit om de voortgang – en daarmee de impact van doorgevoerde veranderingen – vast te stellen. De uitkomsten van een individuele marketing audit worden vergeleken met directe – en relevante indirecte – concurrentie vergeleken om een waardeoordeel te bepalen. 

Hoe voer jij een marketing audit voor je MKB bedrijf uit?

Vol de onderstaande stappen om zelfstandig een marketing audit uit te voeren voor je MKB bedrijf.

Volg deze stappen om een marketing audit voor je bedrijf uit te voeren:

1. Stel het doel van je marketing audit vast.

Je kan evalueren wat een eenmalige actie doet, maar dan heb je over een evaluatie. Bijvoorbeeld: wat leverde een radio advertentie op? 

Een audit daarentegen is juist bedoeld voor de langer lopende activiteiten. Zoals een advertentie die je steeds optimaliseert of een strategie van een jaar.

Stel vast waar je audit voor dient, ofwel: welke kwaliteit ga je auditen?

Die van:
• Een advertentie?
• Een campagne?
• Een strategie?
• De gebruikerservaring van je website?
• Je SEO (strategie en uitvoering)?

2. Stel vast aan welke criteria je de kwaliteit toetst.

Stem af hoe je gaat toetsen hoe de situatie er op dit moment voorstaat. Dit zijn de criteria die je ook bij je volgende audit hanteert. D.m.v. het verschil in de scores stel je de vooruitgang vast. 

Laten we wat criteria uit onze SEO audit als voorbeeld nemen.

Stel 10 zoekwoorden vast waarop je wilt scoren. Zo houd je de audit behapbaar.

Stel nu de criteria vast voor je SEO audit én bepaal welke tools je moet inzetten om deze te toetsen.

• Op hoeveel van de gewenste zoekwoorden scoren we een top 100 positie?
• Wat is is de gemiddelde Google positie van de 10 zoekwoorden?
• Hoeveel views hebben de pagina’s met onze 10 hoofdtermen?
• Op hoeveel gerelateerde / aanverwante zoekwoorden scoren we?
• Wat is de gemiddelde CTR (click through rate) van de pagina’s waarop de 10 zoekwoorden scoren?
• Hoeveel bezoekers hebben de pagina’s voor deze zoekwoorden?
• Wat is de gemiddelde laadtijd van deze pagina’s?
• Wat is de gemiddelde duur dat bezoekers op onze pagina blijven?
• Wat is de gemiddelde bounce rate van deze pagina’s?
• Hoeveel (zachte) conversies vinden er plaats door bezoekers die binnenkomen op de pagina’s? 

3. Voer een audit uit o.b.v. de door jou gestelde criteria.

Toets aan de hand van je gestelde criteria de kwaliteit van een: campagne, advertentie, strategie of ander marketing gerelateerd onderdeel.

4. Voer veranderingen o.b.v. de uitkomsten van je audit door.

Door de output van de audit weet je waar de aandachtspunten liggen. Op basis van deze output bepaal je de volgens jou noodzakelijke veranderingen om het resultaat te verbeteren.

Kader de veranderingen die je door wilt voeren af. Doe er niet teveel tegelijk. Hoe minder? Hoe beter. Op deze manier kan je positieve of negatieve invloed van je veranderingen meten. Doe je er teveel? Dan weet je niet (met zekerheid) welke acties werken of juist niet.

Bepaal hoeveel tijd je nodig hebt om de veranderingen door te voeren én hoe lang het duurt voor je effect mag verwachten.

Audit na deze periode weer.

5. Voer wederom een audit uit o.b.v. de door jou gestelde criteria.

Voer op dezelfde manier als bij stap 3 je audit uit.

6. Vergelijk en analyseer.

Leg de twee audits naast elkaar. Check wat de positieve en negatieve verschillen zijn tussen de huidige audit en de vorige marketing audit.

Schrijf dit op per individueel punt en waar nodig op totaalscores.

Houd vervolgens je marketingactiviteiten (doorgevoerde veranderingen) bij de hand.

Stel vast welke activiteiten een positieve invloed hadden. Maak voor jezelf evt. een berekening welke acties het meeste rendement opleverde. Doe hetzelfde met eventuele negatieve acties.

Stel voor jezelf vast of de doorgevoerde veranderingen voldoende resultaat opleveren om je organisatie- en/of marketingdoelen te behalen.

Overleg waar nodig de uitkomsten met je personeel of experts.

7. Voer acties door.

Stel a.d.h.v. stap 6 vast of je op dezelfde wijze verder moet gaan. Zo niet? Ontwikkel dan een nieuwe aanpak of test een nieuwe activiteit.

Bepaal weer hoe lang het duurt om deze verandering door te voeren en wanneer je effect mag verwachten. 

Voer na deze periode weer een audit uit. Herhaal dit proces als een cyclus.

Liever een marketing audit laten doen door een online marketing bureau?
Voel je vrij een 100% gratis en vrijblijvende marketing audit uit te laten voeren door Marco van De maandelijkse marketeer. In een beeldbel afspraak van 30-60m doorlopen we je marketingmiddelen en geven directe feedback. 

Maak je netwerk blij, deel mij!

TAGS:

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *